همانطور که چند روز پیش Cointelegraph گزارش داد ، بیش از ۴۰ شرکت استخراج تأسیس شده به دلیل افت قیمت بیتکوین و تجارت زیان آور تجهیزات استخراج مجبور به تعطیلی شدند.

منبع کوین تلگراف