صفحه اصلی / پشتیبانی

پشتیبانی

DiscordTelegram

{{ aglorithm }} الگوریتم
{{ miningMethod }} روش استخراج
{{ poolHashrate }} هش ریت استخر
{{ minerCount }} تعداد ماینرهای فعال
{{ poolFee }} کارمزد استخر